Patrik Zeithaml

ŘEDITEL PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ

Manažer se zkušenostmi z nejvyšších výkonných funkcí, který 20 let působil jako ředitel údržby pozemní techniky v Českých aeroliniích. Posléze pracoval pro Českou poštu, kde byl sekčním ředitelem pro provoz a měl na starosti flotilu České pošty čítající téměř 6 000 vozidel. V současné době je jednatele a statutárním ředitelem lomu Kozárovice a Drahenický Málkov. Zároveň působí jako předseda představenstva Kámen, výrobní družstvo Pelhřimov.

Vybraná působiště:

  • Předseda představenstva Kámen, výrobní družstvo Pelhřimov
  • Ředitel lomu Kozárovice
  • Ředitel lomu Drahenický Málkov
  • Sekční ředitel pro provoz v České poště
  • Certifikovaný fleet manažer pro společnost IIR (Institute for International Research)
  • Ředitel pozemní techniky ve společnosti České aerolinie a.s.