Aleš Kuda

ŘEDITEL DIVIZE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ


Absolvent Filozofické fakulty UK, kde vystudoval psychologii a pedagogiku, působí v oblasti léčby závislostí už téměř 30 let. Zkušený terapeut a adiktolog. Specializuje se na prevenci relapsu, a léčbu závislosti na kokainu. Kromě toho se však věnuje i psychologickému poradenství, partnerské a rodinné terapii, psychoterapii a rozvoji osobnosti.

Vybraná působiště:

  • Vedení psycho-rehabilitačního centra v rámci sítě klinik Axis Medical
  • Odborný asistent Centra adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
  • Více než 20 let provozuje privátní ambulantní péči pro závislé klienty
  • Zakladatel a ředitel privátní kliniky pro léčbu závislostí a dalších duševních poruch
  • Dopravní psycholog s akreditací udělovanou Ministerstvem dopravy ČR
  • Zakládal a několik let vedl první doléčovací centrum pro závislé v ČR