Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

IPC | Media

Zprávy

Turbulentní doba ukazuje správnost sázky na konkrétní projekty s trvalou hodnotou

Všichni v dnešních dnech sledujeme především probíhající boj s šířením nemoci COVID-19 a řešíme ochranu před nákazou a péči o své blízké. Současně však jistě registrujeme i zprávy o dopadech světové pandemie na ekonomiku a akciové trhy, které jsou v řadě případů neméně dramatické. Dopady však nebudou všude stejné.

V posledních týdnech se propadají akciové trhy v Evropě, ve Spojených státech i v Asii, bitcoin zažilnejvětší propad za 7 let a díky obchodní válce Saúdské Arábie a Ruska jsou i ceny ropy na rekordně nízkých úrovních. Tyto informace samozřejmě znamenají pro řadu investorů velmi významné ztráty. "Jsme rádi, že můžeme klientům a partnerům naší společnosti, v této nelehké době přinést alespoň jednu pozitivní informaci: portfolia IPC se špatné zprávy z ekonomiky, volatilita a pokles cen prakticky nedotknou," potvrzuje Oliver Kálnássy, statutární ředitel Invest & Property Consulting.

Výhodou IPC je, že nemá žádný vlastní majetek, ani majetek, na jehož správě se podílí, investován do instrumentů, které v posledních dnech a týdnech zaznamenaly tak dramatický propad (akcie, ropa, kryptoměny,..). 80% majetku IPC je kryto nemovitostmi, směnkami a jinými movitými zástavami. Žádný majetek také není spjat s automobilovým průmyslem, cestovním ruchem a pohostinskými službami, o kterých se předpokládá, že budou postiženy nejvíce. A v žádném případě nejsou ohroženy výplaty benefitů svěřenským fondům.

Právě v těžkých dobách, jaké dnes prožíváme, se plně ukazují výhody strategie IPC, která se zaměřuje na konkrétní projekty se stabilními výnosy a s velmi dobrou regionální a oborovou diverzifikací. Pro klienty jsou v tomto období svěřenské fondy - profesionálně spravované zkušenými správci a garantované svým zakotvením v samostatném zákoně – ideálním nástrojem k zajištění a uchování majetku. I pro případ těch nejhorších scénářů jsou garancí uchování majetku v rodině bez nákladných a časově náročných sporů s mnohdy nejistým výsledkem.

"Všem občanům bych chtěl popřát, aby současnou situaci přečkali s minimem problémů a aby se situace v naší zemi i ve světě co nejdříve stabilizovala a abychom všichni mohli znovu v klidu pracovat, bavit a se a žít. Věříme, že se nám podaří alespoň trochu zlepšit náladu alespoň našim klientům a partnerům nejpozději koncem měsíce března, kdy plánujeme vydat výsledky hospodaření za rok 2019," dodává

Oliver Kálnássy.

Turbulentní doba ukazuje správnost sázky na konkrétní projekty s trvalou hodnotou

Být součástí tak velké organizace, jako je Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF), je prestiž. Nejen že sdružuje přední profesionály ze světa financí, ale hraje také klíčovou roli při vytváření legislativy v České republice. Proto jsme ve společnosti IPC poctěni, že jsme se stali jejími členy.

nahoru

Společné prohlášení Michaely Skálové, DiS,
a Invest&Property Consulting, a.s.

Z důvodu korektního informování obchodních partnerů se společnost Invest&Property Consulting, a.s. a paní Michaela Skálová, DiS rozhodly vydat následující společné prohlášení:

Důvodem ukončení spolupráce obou stran byl zásadně odlišný názor na plán systémových změn specifikovaných na základě zjištění vyplývajících z provedeného interního systémového auditu. Vedení společnosti také mělo odlišnou představu o strategii budoucího zaměření společnosti.

Přes počáteční neshody, došlo následně k vyjasnění situace mezi oběma stranami a bylo dosaženo vzájemné dohody o ukončení spolupráce. V současné době probíhá předání všech agend, a to ve zcela přátelském duchu.

Paní Michaela Skálová se dále hodlá věnovat vlastním projektům, kde chce plně využít své zkušenosti z finančně poradenského segmentu, péče o obchodní partnery a zajištění kompletního servisu pro klienty. IPC jí v této záležitosti přeje hodně úspěchů.

V Praze, 30. ledna 2020

nahoru

IPC partnerem beachvolejbalového turnaje

Dne 9.-11.8.2019 se uskutečnil beachvolejbalový turnaj Super Cup (jeden ze 4 největších turnajů v ČR) v Brně na Sokoláku. Turnaje se zúčastnila skoro kompletní česká špička včetně dvou zahraničních párů. Jedním ze sponzorů a tím i partnerů tohoto turnaje byla i společnost Invest & Property Consulting.

nahoru

Jsme seriózní společnost s dlouholetou klientelou,
nekalé praktiky konkurence nás překvapují

Občanský zákoník zakotvil v roce 2014 institut svěřenských fondů. S ním přišly i nové obchodní příležitosti , kterých si byla společnost IPC, a.s. vědoma již od svého založení. Byla jich schopna využít a zužitkovat nově objevené možnosti na tehdejším trhu dříve než ostatní konkurenční společnosti.

Proto dnes vlastní unikátní know-how a osvojila si obchodní strategie, které podléhají přísně obchodnímu tajemství. Konkurence se však v poslední době snaží společnost IPC pošpinit, a to s jediným cílem - vidinou zisku většího podílu na trhu. Proto chceme uvést nepravdivé a zavádějící informace na pravou míru.

Více se dozvíte v našem vyjádření v přiloženém dokumentu.

nahoru

Vyjádření: Nekalé konkurenční boje na poli financí

Jak tvrdí jedno lidové rčení, úspěch se neodpouští. Závist, zloba a záměr poškodit dobré jméno společnosti bohužel kolují i v řadách českých finančníků. Rádi bychom se proto za naši společnost vyjádřili k tomu, co se v segmentu financí aktuálně děje.

Ve financích je všechno založené na důvěře. Dané finanční instituci musí věřit v první řadě finanční poradci, v druhé řadě klienti. Pokud je firma solidní, buduje se důvěra snadno. Bohužel však i v naší branži propukají nekalé konkurenční boje. Tento boj nezná pravidla férové hry. Kdo se k němu uchýlí, nejčastěji zneužívá a překrucuje informace se záměrem poškodit a ohrozit firmu.

„Ve většině případů se útočí záměrně, aby konkurenční firmy poškodily dobrou reputaci jiné společnosti a tím znejistily finanční poradce. Výsledkem je, že tito poradci přestanou aktivně nabízet svým klientům produkty právě té společnosti, na kterou je útok mířený,” vysvětluje Ivan Machoň, tiskový mluvčí společnosti IPC s tím, že se většinou jedná o cílené útoky objednané konkurencí.

nahoru

Jsme seriózní společnost, působíme v ČR již pátým rokem

Tuto situaci aktuálně zažíváme i v IPC. V poslední době zaznamenáváme masivní útoky a dezinformační kampaň ze strany různých zájmových skupin proti naší společnosti. Jsme smutní z článků, které se zveřejňují v médiích, negativně míří na naši adresu a neprávem očerňují naši společnost. Články zmiňují, že jsme podvodná, netransparentní a zavádějící firma, a varují finanční poradce, že jim spolupráce s námi může způsobit problémy nebo dokonce trestní stíhání. Děje se tak zčásti vědomě s cílem poškodit naše obchodní aktivity, zčásti z neznalosti našeho obchodního modelu. Autoři či objednatelé těchto článků neznají systém, kterým fungujeme. Nikdo nám nedal prostor se vyjádřit.

Ke vzniklé situaci se proto vyjadřujeme nyní.

„V rámci správy majetku a administrace svěřenských fondů odvádíme kvalitní práci už několik let. Řádně plníme všechny své závazky a věříme, že naši obchodní partneři jsou spokojeni a podobné nekalé konkurenční boje náš vztah s nimi nijak neohrozí,” uvedl Ivan Machoň. „Naše společnost IPC, a.s. podniká v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pro tato tvrzení máme zpracovány právní rozbory od renomovaných právních kanceláří,” doplnil.

Věříme, že tyto nekalé praktiky konkurence brzy ustanou a nenaruší důvěru našich klientů. Naše společnost se vždy chovala profesionálně, eticky a morálně. Dokazuje to již pět let naší práce, dlouhodobá spokojenost našich klientů i členství v prestižní organizaci APRSF. Aktuálně spravujeme více než 70 % svěřenských fondů v České republice a vždy řádně a včas plníme své závazky vůči obchodním partnerům.

Vzhledem ke vzniklé situaci rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.

nahoru

Stali jsme se členy prestižní asociace APRSF

Být součástí tak velké organizace, jako je Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF), je prestiž. Nejen že sdružuje přední profesionály ze světa financí, ale hraje také klíčovou roli při vytváření legislativy v České republice. Proto jsme ve společnosti IPC poctěni, že jsme se stali jejími členy.

Kdo je APRSF?

Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů sdružuje odborníky, kteří působí v oblasti svěřenských fondů a zasazují se o jejich rozvoj a podporu u nás i v zahraničí. APRSF funguje jako platforma pro sdílení názorů a zkušeností,úspěšně se také věnuje šíření povědomí o problematice svěřenských fondů na veřejnosti.

APRSF je rovněž klíčovým orgánem v legislativním procesu a spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR a Ministerstvem financí ČR. Funguje jako místo pro připomínkování vznikající legislativy, snaží se o její zdokonalování a prosazování legislativních zájmů odborníků z oblasti svěřenských fondů.

Proč jsme se stali členy?

Protože si APRSF drží vysokou prestiž, členem se může stát profesionál jednotlivec nebo společnost prvotřídní kvality a odbornosti. „Těší nás, že se nám v IPC daří tento standard dlouhodobě držet a zasloužíme si tak právoplatné místo v této organizaci. Díky členství v APRSF se nám i našim klientům otevírá mnoho možností a příležitostí. Máme snazší vyjednávací pozice s určitými institucemi, které jsou pro naši práci důležité,” říká Michaela Skálová, výkonná ředitelka společnosti IPC.

V IPC s hodnotami, posláním a cíli APRSF souzníme. I my se snažíme budovat povědomí o svěřenských fondech v České republice, a to již od roku 2014, kdy institut svěřenských fondů zakotvil v českém občanském zákoníku. Poskytujeme kvalitní a spolehlivý servis profesionálům, kteří se věnují oblasti správy majetku. Vzděláváme odborníky i veřejnost na nejrůznějších tematických akcích, naposledy na konferenci FINfest, největší tuzemské finanční události roku. Také APRSF pořádá pročleny a veřejnost přednášky,školení, semináře, workshopy, konference a další akce věnované oblasti svěřenských fondů.

Členství v APRSF si velice vážíme.

nahoru

Trnitá cesta k založení svěřenského fondu:
Průkopník IPC na FINfestu prozradí,
jaké překážky museli na začátku překonat

Ještě před pár lety nešlo zakládání svěřenských fondů tak hladce jako dnes. Úřady ani notáři si s nimi příliš nevěděli rady a společnosti, které svěřenské fondy spravovaly, se musely poprat s nejednou překážkou. Průkopníkem v této oblasti je společnost IPC. Její výkonná ředitelka Michaela Skálová vystoupí na konferenci FINfest, kde prozradí, kolik problémů bylo nutné kdysi překonat, aby se mohl trust založit.

Více než tisícovka návštěvníků, přes 75 TOP řečníků, 40+ přednášek a 5 sálů s celodenním programem. Na to letos láká největší finanční událost roku. FINfest, prestižní konference finančních profesionálů u nás, proběhne 14. května 2019 v Praze. Ve workshopovém sálu B vystoupí v 11:05 výkonná ředitelka společnosti IPC Michaela Skálová, která v půlhodině atraktivním způsobem zmapuje vývoj svěřenských fondů v České republice. A stojí za to být u toho hned z několika důvodů.

Ty největší zajímavosti a tipy, které se vám hodí do praxe Společnost IPC je totiž průkopníkem v oblasti svěřenských fondů u nás. Hned v roce 2014, kdy přišly trusty do České republiky, se chopila příležitosti a jako jedna z prvních společností je začala zakládat. Jenže tehdy to nešlo tak snadno jako dnes. Na přednášce se proto společně s Michaelou Skálovou vrátíte o pět let zpátky a dozvíte se, co všechno musela společnost IPC na cestě k založení svěřenského fondu absolvovat a jak probíhalo jednání s nezkušenými úřady a notáři.

„Kdybychom se k tomuto systému měli dnes vrátit, tyto překážky by jistě řadu lidí a společností odradily, ” říká Michaela Skálová, která pro FINfest vybírá ty největší zajímavosti a tipy z praxe. V zásobě má také několik podpultových informací, které se mohou hodit každému profesionálovi, který se pohybuje ve světě financí.

Konferenci by si neměl nechat ujít žádný finanční odborník Účast na konferenci FINfest je takřka povinností pro každého finančního poradce. Na jednom místě se totiž potká nejvíce odborníků a společností z oboru. Načerpejte inspiraci, nové znalosti a motivaci, diskutujte s předními experty a posuňte svou finanční kariéru o velký kus dál.

Michaela Skálová i zástupci společnosti IPC vám budou k dispozici u stánku po celou dobu konference a rádi s vámi proberou všechno, co vás zajímá o svěřenských fondech, investicích a servisu pro profesionální správce majetku. Těšíme se na vás 14. května 2019 v konferenčním centru Cubex (Na Strži 63, Praha 4).

nahoru

Projekt ProSpolužáky.cz
který IPC dlouhodobě podporuje,
získal cenu Startupper roku

Cílevědomí mladí lidé s nápady, které mají potenciál i přesah. Takovým lidem ve společnosti IPC a.s. fandíme a jejich projekty rádi finančně i strategicky podporujeme. A přesně takový je i Marek Liška, autor startupu ProSpolužáky.cz. Ten „překládá” středoškolské učebnice do jazyka, kterému studenti rozumí a lépe tak látku pochopí. Máme radost, že tento projekt zvítězil v soutěži Startupper roku v České republice a nyní bojuje o celkové prvenství proti konkurenci z celého světa.

Z nápadu pro pár spolužáků dnes učí stovka škol
Svou činnost zahájil Marek Liška s učebnicí Matika pro spolužáky. Po úspěchu jeho prvotiny pokračoval Chemií pro spolužáky a nyní jeho tým pracuje na učebnici Fyziky pro spolužáky. Podle materiálů z dílny ProSpolužáky.cz dnes učí již 134 středních škol v Česku i na Slovensku.

„Náš projekt je zajímavý především tím, že vznikl ze studentského nápadu pomoci několika mým spolužákům s matematikou. Dnes je myšlenka pořád stejná, jen s tím rozdílem, že pomáháme už více než 21 000 studentům. Učebnice, které vytvořili sami studenti, jsou napsané tak, aby látku pochopili i ti, kteří matematické nebo chemické myšlení nemají nebo si spíš myslí, že ho nemají,” říká Marek Liška.

První místo v soutěži přišlo poprvé
Tuto myšlenku ocenila také porota českého kola mezinárodní soutěže Startupper roku, kterou pořádá společnost Total a která se u nás konala vůbec poprvé. Regionálním vítězstvím to ale pro Marka Lišku a jeho ProSpolužáky.cz nekončí. Porota mu udělila také cenu za nejlepší evropský projekt a nedávno se vydal do Francie, kde spolu s účastníky z 55 zemí celého světa bojuje o nejlepší celkové umístění.

„Upřímně jsem to vůbec nečekal. Toto je v podstatě první soutěž, kde jsme jako projekt získali první místo. Vždy nás porážely IT projekty, kterým je s papírem těžké konkurovat,” komentuje úspěch Marek Liška.

Kvalitních projektů si ceníme a podporujeme je
Do soutěže Startupper roku se mohli přihlásit podnikatelé mladší 35 let, kteří během uplynulých dvou let vytvořili inovativní nápad nebo projekt. Ten musí mít potenciál a proveditelnost, dopad na sociální sféru a komunitu a nabízet praktický způsob, jak řešit záležitosti v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, bezpečnosti a podobně.

Ve společnosti IPC a.s. jsme rádi, že takové projekty existují, můžeme jim být finanční oporou a díky tomu jim umožnit další růst. Se startupem ProSpolužáky.cz spolupracujeme od ledna 2017. U projektů, které podporujeme pomocí venture kapitálu, posuzujeme jejich kvalitu, tedy především možný výnos, kvalitu produktu a dopad na společnost. Kromě finanční podpory jim také poskytujeme poradenství a pomáháme se strategickým řízením.

nahoru

IPC oznamuje výsledky hospodaření
za rok 2019

Společnost IPC dnes oznámila výsledky hospodaření za rok 2019. Hospodářský výsledek meziročně vzrostl více než šestinásobně. Společnost v roce 2019 výrazně překročila plánované cíle a i v prvních měsících roku 2020 úspěšně pokračuje v nastoupeném růstovém trendu.

Společnost Invest & Property Consulting (IPC) ve svém dnešním prohlášení prezentovala klientům výsledky hospodaření za rok 2019. Tento rok se stal dalším rekordně úspěšným rokem v historii firmy.

"Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dosáhnout takto skvělých čísel," komentuje zveřejněná data Oliver Kálnássy, statutární ředitel Invest & Property Consulting. "Na konci roku 2019 jsme spravovali aktiva ve výši 792 milionů korun, což potvrdilo růstový trend z minulých let. I přes masivní investice do rozvoje firmy a probíhající restrukturalizaci portfolia nám hospodářský výsledek meziročně vzrostl více než šestinásobně" dodává Kálnássy.

Rok 2019 byl pro IPC v řadě věcí přelomový. Vedení společnosti rozhodlo o restrukturalizaci portfolia se zaměřením na investice do větších a dlouhodobě stabilních projektů. Došlo také k odprodeji množství menších projektů, které byly obtížně řiditelné a byly spojeny s vyšším podnikatelským rizikem. Zvýšila se i angažovanost IPC v lukrativních a výnosných pohledávkách. V období let 2018 i 2019 vykázala společnost kladný hospodářský výsledek, meziroční dynamika jeho vývoje je poměrně výrazná.

"Provedli jsme akvizici souboru bankovních retailových pohledávek. Očekávaná výnosnost těchto pohledávek je přes 20% p.a. Inkaso těchto pohledávek bude mít velmi pozitivní vliv na cash flow naší společnosti," vysvětluje Oliver Kálnássy strategii IPC.

V dubnu letošního roku byla navíc úspěšně dokončena akvizice společnosti Fenris Stones, a.s., která vlastní prokázané zásoby stavebního kamene v hodnotě přes 2 miliardy korun.

Akvizice Fenris Stones ukazuje směr, kterým se chceme dále ubírat: investice do stabilních a výnosných aktiv, která nejsou ohrožena turbulentními výkyvy trhu. Tato společnost bude výrazným stabilizačním prvkem portfolia IPC a zdrojem dividend plynoucích z jejího hospodaření," uzavírá Oliver Kálnássy.

nahoru

Z medií

Investujeme.cz

Nejčastější riziko ve správě majetku? Chybějící majetkový plán


Video - Seminář IPC,a.s.

pro obchodní partnery dne 25.6.2020 Chateau Havel Praha

Zpracování osobních údajů ve společnosti Invest & Property Consulting, a.s.

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Tento dokument obsahuje informace související se zpracováváním osobních údajů v rámci investiční společnosti Invest & Property Consulting, a.s.

Celý dokument si můžete přečíst ZDE
Informační memorandum o GDPR

Kontakt