26


společností

Od roku 2008 se portfolio IPC rozrostlo na desítky firem poskytujících zaměstnání stovkám lidí.

⸻ o nás
Poslání

Být spolehlivým partnerem pro firmy, do nichž investujeme, zvyšovat jejich hodnotu a vytvářet mezi projekty i firmami synergie.


Cíle

Plánujeme vytvořit a spravovat investiční portfolio větší než 5 miliard Kč a zajistit jeho trvalý výnos nad 17 % ročně.


Filosofie

Společnost od počátku provází logo se stromem. Ten roste s firmou. Od drobného stromečku na počátku přes stromek, který zesílil, aby nakonec přerostl vymezený čtvercový prostor. Jako naše společnost: je stabilní, rozvětvená, svěží a transparentní.

Naše společnosti a projekty

Stojíme za inovacemi české energetiky

Naším cílem je podpora nadějných projektů, které budou stát za významnými inovacemi nejen v české, ale i světové energetice. Našimi partnery jsou společnosti, které aktivně spolupracují s výzkumnými ústavy, vědeckými centry a univerzitními klastry, s orgány státu, jejich podsložkami a účastníky trhu v odvětvích souvisejících s energetikou.


Zakládáme si na kvalitě a čerstvosti potravin na trhu

Invest & Property Consulting i na dále realizuje svůj strategický plán rozšiřování portfolia vlastněných firem do dalšího oboru – potravinářského průmyslu. Společnost Fjord Bohemia pokrývá distribucí rybích produktů 14 států Evropy, přičemž 8 států je konečnou destinací, s průměrným objemem 350 tun každý týden. Našim plánem je nejen využít poptávky na rychle rostoucím trhu s čerstvými rybami a rozšířit tak odběratelskou bázi, ale také udržet pracovní příležitosti Čechů, kteří v pražském provozu dlouhodobě pracují.


Stáhnout kartu projektu - Fjord Bohemia

Zdraví na prvním místě, poptávka tu bude vždy

Využíváme dobré znalosti prostředí, investujeme či v budoucnu plánujeme investovat do zdravotnických oborů s velkou profitabilitou. Mezi ně patří estetická chirurgie, plastická chirurgie, chirurgie ruky, ambulantní chirurgie, ambulantní gynekologie a porodnictví, všeobecné praktické lékařství, jednodenní chirurgie, ortopedie a další. Myslíme také na ty, kteří si takovéto prvotřídní služby nemohou hned dovolit. Pro ty zakládáme nadační fond Axolotl.


S pohledávkami umíme nakládat eticky a profesionálně

Na odkup a následné řešení pohledávek se specializujeme od samého počátku. Pohledávky jsou nám postupovány od bankovních i nebankovních institucí. Pro jejich řešení disponujeme týmem špičkových právníků. Dlouhodobý udržitelný výnos portfolia máme více než 23 % ročně.


Kámen je v současné době naší sázkou na jistotu

Vlastníme a provozujeme kamenolomy včetně technologií na zpracování vytěžené suroviny. Vysoká a nijak nepolevující společenská poptávka po dobudování sítě dálnic, zkvalitnění ostatních komunikací i po kultivaci veřejného prostoru nám zajišťuje bohatý odbyt. Naše produkce míří rovněž k našim západním sousedům.


Stáhnout kartu projektu - Lom Kozárovice

Stavíme pro lidi a stavíme dobře

S výstavbou či rekonstrukcemi domů máme bohaté zkušenosti i proto, že náš statutární ředitel je architekt. Vybudovali jsme moderní bydlení pro rodiny v Mělníku, nyní se pouštíme do řady dalších projektů ve středních Čechách. Myslíme též na nemocné a seniory, což souvisí i s našimi aktivitami ve zdravotnictví: budujeme areál pro alzheimercentrum v Českém Středohoří s tím, že bychom se v budoucnu chtěli pustit do řady dalších. Naším ambiciózním projektem je vybudování polyfunkčního zdravotnického zařízení přímo v Praze.


Building Invest Logo

Vstupujeme do světa médií s mimořádnými ambicemi

Navazujeme na dlouholetou tradici novin METROPOL a právě nyní připravujeme jejich další rozvoj. Již brzy se s nimi budete setkávat na stále více místech. Spouštíme komentované ekonomické zpravodajství Byznys v Česku a budujeme vlastní televizní studio. Rádi se s vámi pobavíme o spolupráci na distribuci, tvorbě obsahu, či poskytnutí prostoru.


mediální dům Metropol logo
Byznys v Česku logo